Strategi och mentorskap

En hållbar affärsutveckling innebär att skapa en verksamhet som drivs av lönsamhet, men också av ansvar för dess påverkan på samhälle och miljö.
Strategiskt hållbarhetsarbete

För att hållbarhetsarbetet ska generera värde för verksamheten är det viktigt att strukturera arbetet och fokusera resurserna rätt. Man kan inte göra allt på en gång, det är därför väsentligt att först identifiera vilka hållbarhetsfrågor som bör prioriteras. Det kan röra sig om vad företagets intressenter anser, vilka överhängande risker som finns, vad konkurrenter gör eller vilka krav som ställs enligt lag.

Vi stödjer företag att på olika sätt integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor i det övergripande strategiarbetet.

I detta arbete ingår bl.a.:

  • Analys av organisationen utifrån risker och möjligheter som är kopplade till hållbarhet;
  • Omvärldsanalyser;
  • Identifiering av indikatorer och nyckeltal;
  • Formulering av mål på kort och lång sikt;
  • Stöd i att förankra arbetet internt och att kommunicera det externt.