Hållbarhetsredovisning

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete väljer många företag att hållbarhetsredovisa enligt den internationella standarden GRI, Global Reporting Initiative.


Analyser och granskningar

Vi stöttar företag i att genomföra väsentlighetsanalyser och intressentdialoger för att säkerställa att innehållet i redovisningen speglar vad intressenterna vill läsa.

Utöver det tredjepartsgranskar vi hållbarhetsredovisningar enligt AccountAbility’s principer.

Enligt de nya riktlinjerna, G4, är det viktigt att redovisa det som är väsentligt för just er och era intressenter.