Intressentdialog

Hur ska man prioritera och tänka långsiktigt när det gäller sitt hållbarhetsarbete? Vad är det kunder, ägare och andra intressenter efterfrågar? Och hur ska man svara på det på bästa sätt?
Vad vill era intressenter?

Konstruktiva dialoger med organisationens intressenter ger mervärde för hållbarhetsarbetet och bidrar till samverkan och samförstånd.

Vi hjälper er att etablera en dialog med era intressenter såsom kolleger, ägare, leverantörer, kunder och konsumenter både i Sverige och internationellt.

Tillsammans går vi igenom vilka områden ni bör prioritera och lägga resurser på, samt tar fram en strategi för att implementera det internt, samt kommunicera det externt.