Kunder

Vårt arbete bygger på våra kunders förtroende, långsiktigt samarbete och gemensamma mål. Våra kunder visar att klimat- och hållbarhetsfrågor idag är viktiga inom alla branscher och sektorer. Vi är stolta över att få arbeta med företag som värnar om hållbara lösningar i sin verksamhet.

På Respect är vi måna om att skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Vi är därför stolta över att så många kunder till oss är återkommande kunder eller kunder som vi har en löpande lång relation med.  Vi tror att det beror på att vi har som mål att alltid leverera våra tjänster med högsta kvalitet och att vi försöker överträffa våra kunders förväntningar.

När vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder har vi också möjlighet att hjälpa till att bygga upp långsiktiga strategier inom området hållbar utveckling som gynnar både affärerna och den enda planet vi har att tillgå.

Om du vill veta mer om våra klimatneutrala kunder kan du läsa mer på www.klimatneutral.se.