Supply Chain Management


Hur utvärderar man sina leverantörer inom hållbarhet? Vilka krav kan man ställa?
Vi stöttar företag i allt från införandefasen av hållbarhetsarbetet till att göra granskningar på plats hos leverantörerna.

Vi erbjuder rådgivning inom:

  • Inköps- och sourcingstrategier
  • Kartläggning, analys och förbättring av inköpsprocesser.
  • Uppförandekod (code of conduct) för leverantörer.
  • Riskanalys av leverantörsbasen baserat på politiska och miljömässiga risker, geografisk placering, produktionstyp, och material.
  • Utvärdering och rating av leverantörer, bland annat med hjälp av det webbaserade verktyget Creating Shared Value Rating.
  • Leverantörsutvecklingsprogram.
  • Utvärdering och granskning av leverantörer på plats.

 

Respect har ett omfattande nätverk av samarbetspartners i världen, exempelvis för återkommande jobb med leverantörsgranskningar, framförallt i Asien där Respect har ett nära samarbete med Gekko Quality Solutions.

Varje år genomför vi granskningar över hela världen, både på egen hand och via våra partners.