|  

Företagen måste öka fokus på substans och transparens i hållbarhetsredovisningarna

Det sker just nu en viktig förflyttningen från form- till substansfokus i hållbarhetsredovisningar. I många av de rankingar av hållbarhetsredovisningar som görs, så har tidigare mycket fokus legat på form och om innehållet är komplett, men mindre på vad indikatorerna faktiskt säger om hur hållbar verksamheten är eller har för avsikt att bli, se till exempel ACCA’s kriterier som också används av FAR i Sverige. Låt mig ge ett par exempel. I senaste numret av Veckans Affärer, så finns det en omfattande kritisk granskning av verkstadssektorns hållbarhetsarbete. Man pekar på bristen på transparens i hållbarhetsredovisningarna, då det är uppenbart att data inte går att jämföra … Läs mer »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------