Utbildningar

Våra kurser sätter deltagarnas behov i fokus och bygger på hög interaktion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får tillgång till praktiska verktyg och metoder som kan anpassas och tillämpas i den egna verksamhetens hållbarhetsarbete.Vi anordnar bl.a. kurser inom:

  • Hållbarhetskommunikation
  • Ansvar och hållbarhet i leverantörsledet
  • Hållbarhetsinnovation
  • Hållbarhetsrapportering
  • Riskanalys och riskhantering
  • Metoder för intressentdialogen
  • Socialt entreprenörskap, och
  • Ansvarsfullt företagande

Genom Respect Knowledge designar och genomför vi skräddarsydda utbildningar och workshops.

Vi medverkar också som facilitatorer och programledare i olika internationella utbildningar åt bland andra Svenska Institutet och SIPU International inom privatsektorutveckling och socialt entreprenörskap.