Vi på respect
Vi kommer gärna och berättar hur vi kan hjälpa er att göra hållbara affärer!

Vi kombinerar hållbart tänkande och smarta affärslösningar.

info@respect.se
Med över 10 år i branschen
Tillsammans med vårt nätverk av experter och samarbetspartners kan vi erbjuda våra kunder både bredd och djup inom hållbarhet och affärsutveckling.
Våra rådgivare har arbetat som chefer eller projektledare i både svenska och internationella organisationer. Vi har lång praktisk erfarenhet av de utmaningar våra kunder möter.

KONTAKTA OSS

Rätt i alla led!

Vi arbetar med leverantörsutveckling både lokalt och globalt tillsammans med våra kunder.

Utmaningen är att både stärka affärerna och förändra tillverkningsleden till det bättre ur ett miljö- och människorättsperspektiv.

Att förankra och integrera!
Vi hjälper våra kunder att förankra och integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen. Vi genomför risk- och omvärldsanalyser samt intressentdialoger för att tillsammans med kunderna formulera konkreta mål och handlingsplaner på kort och lång sikt.