Är det så att du är i behov av att få hjälp med 5-axlig fräsning? Kanske till och med 5-axlig fräsning i aluminium? Du kan då vända dig till en bra mekanisk verkstad. Nämligen Arentorps Legoindustri. Hos dem finns det flera tjänster att tillgå så som:

  • Skärande bearbetning
  • 5-axlig fräsning
  • CNC svarvning
  • Legotillverkning
  • Härdning
  • Ytbehandling

När det gäller skärande bearbetning så kan detta ske via en CNC svarv eller via en 5-axlig fräs. När det gäller härdning och ytbehandling så utförs den av en tredje part, som Arentorps samarbetar med.

Skärande bearbetning med 5-axlig fräs

Om du har behov av 5-axlig fräsning, så kan Arentorps Legoindustri hjälpa dig. De kan utföra en mängd olika typer av svarvning och fräsning, då de har tio CNC-svarvar och tre fleroperationsmaskiner varav en vertikal fullt simultant 5-axlig fleroperationsmaskin i sin maskinpark. En fördel att använda metoden med 5-axlig fräsning är att den är går att använda då det ska tillverkas detaljer med flera arbetsplan. Det går att producera fram komplexa former samt att denna produktionsteknik är effektiv, flexibel och lönsam.

Mekanisk verkstad och legotillverkare

Arentorps Legoindustri är både en mekanisk verkstad samt att de är legotillverkare. De har de rätta resurserna för att kunna utföra skärande bearbetning på bästa sätt. Främst i mindre till medelstora serier. Företaget i sig startade under 1950-talet och idag finns det 16 anställda som alla har en lång erfarenhet. Hos dem kan du få hjälp med allt från avancerad skärande bearbetning till mer enklare varianter. Dessutom är de specialister på CNC svarvning.